Ikona e-pošta comark@comark.si
Ikona telefon +386 (8) 2050 765
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Storitve / Dovoljenja in spremstvo


Že ime izredni prevoz pove, da takšen prevoz in njegovo izvajanje oziroma udeležba takšnega transporta v cestnem prometu predstavlja določeno oviro za udeležence v prometu. Spremstvo izrednega prevoza je lahko predpisano na celotnem odseku prevozne poti ali pa le na delu. Zaradi tega je potrebno za prevoz izvengabaritnih in težkih tovorov pridobiti ustrezno dovoljenje, ki ga izda Direkcija Republike Slovenije za ceste. Na podlagi tega dovoljenja se lahko izredni prevoz tudi zgodi.
DOVOLJENJA IN SPREMSTVO IZREDNIH PREVOZOVZa naročnika izberemo, pridobimo, izdelamo ali zagotovimo:

  • primerno prevozno sredstvo glede na vrsto tovora (kamion s polprikolico ali prikolico, vagon, ladjo, baržo, letalo, ...),
  • traso prevoza (po cesti, železnici, reki, morju ali zraku),
  • dovoljenje zaizredni prevozi po javnih cestah, civilno in policijsko spremstvo na celotni prevozni poti oziroma kjer je to potrebno,
  • vse potrebne statične presoje premostitvenih objektov,
  • prometne elaborate (meritve in analiza trase) za tovorne kompozicije večjih dimenzij
Tranzitne smeri za izredne prevoze v Republiki Sloveniji.

SPREMSTVO IN VOZILA


V podjetju razpolagamo s kar 10 sodobno opremljenimi spremljevalnimi vozili za izredne prevoze, ki so v uredbi z SLO/A/D zakonodajo.

VEČ


Dovoljenja in spremstvo

Naši spremljevalni avtomobili so vedno v TOP formi.

Dovoljenja in spremstvo

Na slovenskem cestnem križu se dnevno vozi kar 5 spremljevalnih vozil Comark.

Dovoljenja in spremstvo

Zaposlujemo le strokovne in izkušene spremljevalce, ki vedo kaj početi na cesti z IZREDNIM PREVOZOM.

Dovoljenja in spremstvo

Spremljevalci so opremljeni z digitalnimi fotoaparati, tako vam po opravljem projektu lahko posredujemo slike za vaše freference.

Dovoljenja in spremstvo

Spremljevalna vozila so opremljena z GPS sistemom, tako vam posredujemo resnične in aktualne podatke s terena.
DOVOLJENJE ZA IZREDNI PREVOZ PO JAVNIH CESTAH


V dovoljenju za izredni prevoz se glede na zahtevnost in značilnosti prevoza ter prevozne poti določi obveznost in vrsta spremstva izrednega prevoza, število vozil za spremstvo in obveznost sodelovanja policije pri zagotavljanju varnega odvijanja izrednega prevoza.


VEČ

ELABORAT PROMETNE UREDITVE


Elaborat (plan oziroma projekt) prometne ureditve za potrebe prevoza izrednega tovora je strokovno - tehnični ela­borat, s katerim so določeni ukrepi in določena postavitev oziroma odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme zaradi spremembe prometne ureditve na cesti ali njenem delu.

VEČ
PRESOJA STATIČNE STABILNOSTI


Posamezen objekt se pred in po izrednem prevozu pregleda.


VEČ

Zapiski na temo DOVOLJENJ in SPREMSTEV - NOVO!


Tukaj vam bomo predstavili kako deluje sistem dovoljenj za opravljanje izrednih prevozov, kako so opremljena spremljevalna vozila, kaj morajo vedeti spremljevalci, kaj se zgodi v primeru, da se IZREDNI PREVOZ opravlja brez dovoljenja in druge zanimive dileme.

VEČ