Ikona e-pošta comark@comark.si
Ikona telefon +386 (8) 2050 765
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Storitve / Dovoljenja in spremstvo / Elaborat prometne ureditve

Elaborat
(plan oziroma projekt) prometne ureditve za potrebe prevoza izrednega tovora je strokovno - tehnični ela­borat, s katerim so določeni ukrepi in določena postavitev oziroma odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme zaradi spremembe prometne ureditve na cesti ali njenem delu.

V projektu zajamemo in rešimo naslednje postavke oziroma morebitne rizike:
  • obdelava več različnih možnih cestnih tras,
  • podroben pregled obdelanih tras in objektov na njih,
  • projekt ojačitve oziroma premostitve kritičnih točk na predlagani cestni trasi izrednega prevoza.

Za vas vnaprej preverimo vse razmere na ceste (popravila, zapore, izredni dogodki ...). Na ta način določimo najboljšo možno traso v določenem časovnem obdobju, ki bo omogočila tekoč transport izrednega tovora. Vedno obstaja verjetnost, da se bo na izbrani cestni trasi zgodil izredni dogodek (poplave, prometna nesreča, ...) na katerega v fazi priprave nimamo vpliva. V tem primeru skupaj najdemo optimalno rešitev v najkrajšem možnem času in varno prepeljemo na izredni tovor na končno lokacijo.