Ikona e-pošta comark@comark.si
Ikona telefon +386 (8) 2050 765
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Storitve / Izredni prevozi


"Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino ali višino imenujemo IZREDNI PREVOZ." Poenostavljeno lahko rečemo, da gre za izredni prevoz, ko je tovor PREŠIROK, PREVISOK, PREDOLG ali PRETEŽAK.

Z drugimi besedami tudi: "Izredni prevoz po javnih cestah je prevoz velikega ali težkega nedeljivega vozila ali nedeljivega tovora, ki ga ni mogoče prepeljati z drugim prometnim sredstvom."
IZREDNI PREVOZ


V primeru prevoza tovorov večjih dimenzij in mas govorimo o IZREDNEM PREVOZU. Izredni prevoz zahteva specializirana transportna sredstva (nizke prikolice, korito, modularne prikolice, tieflader, razširljive prikolice, rampe, ...), prilagojene transportne/prevozne poti in projektno organizacijo.

Blagovni
tokovi so izjemno razgibani, kar spremeni izredne prevoze v izjemno dinamične in unikatne projekte v transportu. Soočeni smo z izzivi transporta tovora s pomočjo ladij in barž (prekomorski/ladijski/rečni transport), vlaka (železniški transport), letal (letalski transport) in specialnih tovornih vozil (cestni transport).

OPTIMALNA REŠITEV ZA VSAK TOVOR


Pri vsakem izmed možnih načinov transporta (letalski, železniški, prekomorski, cestni) izkoristimo vse prednosti, ki jih le-ta ponuja. Tako se večino izrednih tovorov med kontinenti prepelje s pomorskim/ladijskim transportom, saj je v tem primeru najmanj ovir in omejitev.

Iz luke za transport IZREDNEGA TOVORA največkrat uporabimo cestni transport. Železniški transport je najbolj primeren za tovore večjih mas, vendar ni primeren za tovore večjih dimenzij, saj jim železniška infrastruktura ni prilagojena (ozki predori, ...). Letalski transport se uporablja za hitre premike izrednega tovora, je pa praviloma nekoliko dražji.
SPOŠTUJEMO ZAKONODAJO IN PREDPISE


Izredne prevoze
ureja Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji, ki v enem od členov določa, da je izredni prevoz po javni cesti:

»Je prevoz z vozilom, ki samo ali skupaj z nedeljivim tovorom presega največje s predpisi dovoljene ali s prometnim znakom na javni cesti odrejene dimenzije (dolžina, širina, višina), skupno maso, osne obremenitve. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj s tovorom v mejah s predpisom dovoljene skupne mase, dimenzij ali osnih obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega koli od elementov, ki so odrejeni na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki«
.Izredni prevoz

Izredni prevozi se praviloma odvijajo ponoči, ko so ceste manj obremenjene.

Izredni prevoz

Izredni tovor je praviloma nepravilnih oblik in zato zahteva temeljito načrtovanje že dolgo pred nakladom.

Izredni prevoz

Pri prevozu obstajajo nekatere omejitve, vendar boste presenečeni nad tem kaj vse smo že prevozili.

Izredni prevoz

Izredni prevoz v obliki lesenih zabojev, je izjemno priročen za naklad, ne toliko za transport.

Izredni prevoz

Za naročnike in prevoznike so izjemno pomembne slike med transportom. Za distribucijo slik poskrbimo kolikor je pač mogoče hitro.
NI PROSTORA ZA NAPAKE


Zahtevnost izrednega prevoza torej izključuje improvizacije in učenje na napakah. Izredne prevoze je potrebno izvajati tako, da predstavljajo najmanjšo možno oviro za odvijanje prometa, da ne ogrožajo varnosti v prometu in da so gospodarni tako z vidika naročnika kot organizatorja transporta.

"Transport IZREDNEGA TOVORA pomeni ogromen logistični zalogaj, ki pogosto presega izkušnje. Kljub temu je vsak zase izziv, ki se ga pri nas lotimo z natančnostjo in načrtovanjem, celostno in zavzeto. Le tako na cesti povzročimo čim manj preglavic, naročnik je zadovoljen, tovor pa uspešno prepeljan." razlaga generalni direktor Branko Butala.
Zapiski na temo IZREDNIH PREVOZOV - NOVO!


Tako dimanično področje kot so izredni prevozi je polno novosti in zanimivih projektov. Vse to bomo delili z vami skozi zanimive članke vse z namenom boljše predstave o tem kaj počnemo in zakaj to počnemo.

VEČ