Ikona e-pošta comark@comark.si
Ikona telefon +386 (8) 2050 765
Slide background
Slide background
Slide background
Storitve / Dovoljenja in spremstvo / Presoja statične stabilnosti

Posamezen objekt se pred in po izrednem prevozu pregleda. O tem se pripravi ustrezna izjava v obliki priloge dovoljenju za izvedbo izrednega prevoza.

Iz priloženega poročila o pregledu premostitvenih objektov na obravnavani relaciji izrednega prevoza in presoji njihove statične stabilnosti mora biti razvidno, da se izredni prevoz lahko opravi brez posledic za stabilnost, varnost, uporabnost in trajnost premostitvenih objektov, pod pogojem, da se bodo dosledno upoštevala priložena navodila za izvedbo izrednega prevoza.

Za lažjo predstavo vam predstavljamo nekaj navodil, ki jih je potrebno upoštevati v primeru transporta tovorov večjih mas:
  • skozi določene premostitvene objekte (mostove, nadvoze, ...) je potrebno voziti samo z določeno hitrostjo, recimo 20km/h,
  • določene premostitvene objekte je potrebno obvoziti, zapustiti AC in se po objektu na prvem primernem mestu vrniti nazaj na AC,
  • ena izmed zahtev je tudi, da se na določenih premostitvenih objektih nahaja samo IZREDNI PREVOZ in nobeno drugo vozilo, tako da je potrebno poskrbeti za zaporo in varno prečkanje.